संघिय सरकारका लिङ्कहरु
नेपाल सरकारको वेबसाईट
राष्ट्रपतिको कार्यालय
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
निजामती किताबखाना
प्रदेशका लिङ्कहरु
प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग