सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखामा यहाँलाइ हार्दिक स्वागत छ ।

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस ।

गण्डकी प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस ।