विवरणमितिशाखाफाइल
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेशका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई )२०७६।११।२०सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखाडाउनलोड
संघिय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । (गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै स्थानिय तहहरुलाई )२०७६।११।२०सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखाडाउनलोड
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रवर्द्वन गर्ने सम्वन्धमा । - अन्तर्गतका कार्यालय सबै ।२०७६।०९।२१प्रशासन शाखाडाउनलोड
विवरण उपलव्ध गराउने (सेवा कालिन तालिम सम्वन्धी)-मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०९।१७कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
प्राविधिक जनशक्ती विवरण सम्वन्धी -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०९।१७कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
रमाना दिने सम्वन्धी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०९।१७कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
ईमेल ठेगाना परिवर्तन भएको सम्वन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०८।०९प्रशासनडाउनलोड
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६/०७/०७प्रशासनडाउनलोड
सवारी साधनको प्रयोग सम्वन्धमा । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०६।१५कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने बारे अत्यन्त जरुरी परिपत्र । -मातहतका कार्यालय (सबै) ।२०७६।०६।१०कर्मचारी प्रशासनडाउनलोड