सम्पर्क विवरण

प्रदेश सरकार
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
फोन: ०६१-४६७८८५
इमेल : molmac@gandaki.gov.np

मन्त्रालयमा आईपुग्ने बाटो थाह पाउन Get Direction मा क्लिक गर्नुहोस् ।