कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

मितिः २०७५।११।१० यस मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको लागि कृषि प्राविधिक सेवा करार पदमा मिति २०७५।९।१२ गते प्रकाशित भएको सूचना बमोजिम आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको मिति२०७५।१०।२३ देखि २०७५।१०।२६ गते सम्म सञ्चालन भएको अन्तर्वार्ताबाट देहाय बमोजिमका उम्मेदवार छनौट गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। साथै सफल भएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७५।११।१५ गते देखि २२ गते सम्म एक एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र सक्कल कागजात सहित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। तोकिएको समयावधि भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिने समेत जानकारी गराईन्छ। क्र.स. दर्ता नं. नाम ठेगाना १ ११३१ नितिका भुषाल फलेवास – ७ पर्वत २ १०६३ कमानसिङ प्रजा गण्डकी-१ गोरखा ३ १६५९ प्रतिभा नेपाली पालुङ्गटार-६ गोरखा ४ १६२३ दिपा नेपाली भिमसेन– ४ गोरखा ५ १५१६ सविना पाल्पाली मध्यविन्दु-१५ नवलपुर ६ १२९१ शान्ति राई पोखरा -१५ कास्की ७ १३६० हिमा गुरुङ्ग सुलिकोट –७ गोरखा ८ १५७८ विन्दु दवाडी माछापुच्छ्रे –६ कास्की ९ १५७१ रिना शर्मा वेनी- ६ म्याग्दी १० १५१४ राजकुमारी सिउतानी घर्तिमगर ताराखोला–२ वाग्लुङ ११ १०९३ कमलावरै मगर गोरखा– १० गोरखा १२ ११४७ सुमित्रा शर्मा विरुवा– ६ स्याङजा १३ १३५९ वन्दना पुलामी मगर व्यास– ७ तनहुँ १४ १२८५ लाल कुमारी रोका मालिका– २ म्याग्दी १५ १११७ धनमाया गुरुङ मध्यनेपाल-१० लम्जुङ १६ ११९५ खिममाया पाइजा मालिका– ७ म्याग्दी १७ ११९६ निर्मला सुवेदी विहादी– ३ पर्वत १८ ११०३ वुद्धिलाल आले सुन्दरबजार– ५ लम्जुङ १९ ११०८ सुचनाशर्मा पौडेल आधिखोला– २ स्याङजा २० १३२९ सरितामिश्र पौडेल मध्यनेपाल – १ लमजुङ्ग २१ १५६८ संगिता कुमाल गोरखा – ९ गोरखा २२ १३४० जसोदा हरिजन वागलुङ – १३ वाग्लुङ २३ १२६० आशा पोखरेल गोरखा– ९ गोरखा २४ १३८६ दिपक वि.क देवघाट– २ तनहु २५ १६३५ विकास कुमार श्रेष्ठ विनयत्रिवेणी – १ नवलपुर २६ १२०८ अस्मिता पौडेल कुश्मा – ११ पर्वत २७ ११०७ सान्ता रोका मगर माछापुच्छ्रे– ६ कास्की २८ १४०९ अवय आलेमगर गण्डकी– २ गोरखा २९ १२२६ प्रतिक्षा कटुवाल क्षेत्री रघुगंगा– २ म्याग्दी ३० १५५८ नारायणी पोखरेल मध्यविन्दु– १५ नवलपुर ३१ १५५२ सुनीता वयलकोटी भिमाद– ७ तनहु ३२ १११३ प्रतिक्षा श्रेष्ठ पोखरा – ३२ कास्की ३३ १५९३ वलराम अधिकारी माछापुच्छ्रे-४ कास्की ३४ १२३१ कृष्णप्रसाद सुवेदी वेनी- ९ म्याग्दी ३५ १०८७ रामचन्द्र पौडेल शुक्लागण्डकी– १ तनहु ३६ १२८६ ममता वि.क. काठेखोला– २ वाग्लुङ बैकल्पिक उम्मेदवार क्र.स. दर्ता नं. नाम ठेगाना १ १६३३ मुना घिमिरे पालुङ्टार-१० गोरखा २ १५०६ टिक प्रशादगुरुङ विरुवा – ७ स्याङजा ३ १३२७ अन्जु भण्डारी देवचुली – १५ नवलपुर ४ १५८९ कमला कुमारी खोजवार कावासोती- १२ नवलपुर ५ १०३२ सजनि पौडेल फेदिखोला – ४ स्याङजा ६ १५३४ सुजनश्रेष्ठ गण्डकी – ८ गोरखा ७ १५४० उषा गुरुङ्ग आवुखैरेनी- ६ तनहु ८ १५५९ सिमरन खनाल वुलिङ्टार- ३ नवलपुर ९ १२८९ कल्पना राई पोखरा – १५ कास्की १० १०६९ विन्दु सापकोटा मगला- २ म्याग्दी ११ १०६२ सुनिता प्रजा गण्डकी- २ गोरखा १२ १०८५ प्रविता अधिकारी पोखरा – १६ कास्की १३ १२९३ रोमा माझी चापाकोट – ८ स्याङजा १४ १२१४ स्वस्तिका चिलुवाल राइनस -६ लम्जुङ १५ १२२२ भोज कुमारी आले गण्डकी- ५ गोरखा १६ १०६६ जैसरा थापा जैमनी-८ वाग्लुङ १७ १४०४ पुष्पाथापा मगर गण्डकी -७ गोरखा १८ १०५९ अनिल भुजेल पोखरा -२८ कास्की

कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

मितिः २०७५।११।१०य कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना यस मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको लागि कृषि प्राविधिक सेवा करार पदमा मिति २०७५।९।१२ गते प्रकाशित भएको सूचना बमोजिम आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको मिति२०७५।१०।२३ देखि २०७५।१०।२६ गते सम्म सञ्चालन भएको अन्तर्वार्ताबाट देहाय बमोजिमका उम्मेदवार छनौट गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। साथै सफल भएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७५।११।१५ गते देखि २२ गते सम्म एक एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र सक्कल कागजात सहित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। तोकिएको समयावधि भित्र सम्पर्क राख्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनौट गरिने समेत जानकारी गराईन्छ। क्र.स. दर्ता नं. नाम ठेगाना १ ११३१ नितिका भुषाल फलेवास – ७ पर्वत २ १०६३ कमानसिङ प्रजा गण्डकी-१ गोरखा ३ १६५९ प्रतिभा नेपाली पालुङ्गटार-६ गोरखा ४ १६२३ दिपा नेपाली भिमसेन– ४ गोरखा ५ १५१६ सविना पाल्पाली मध्यविन्दु-१५ नवलपुर ६ १२९१ शान्ति राई पोखरा -१५ कास्की ७ १३६० हिमा गुरुङ्ग सुलिकोट –७ गोरखा ८ १५७८ विन्दु दवाडी माछापुच्छ्रे –६ कास्की ९ १५७१ रिना शर्मा वेनी- ६ म्याग्दी १० १५१४ राजकुमारी सिउतानी घर्तिमगर ताराखोला–२ वाग्लुङ ११ १०९३ कमलावरै मगर गोरखा– १० गोरखा १२ ११४७ सुमित्रा शर्मा विरुवा– ६ स्याङजा १३ १३५९ वन्दना पुलामी मगर व्यास– ७ तनहुँ १४ १२८५ लाल कुमारी रोका मालिका– २ म्याग्दी १५ १११७ धनमाया गुरुङ मध्यनेपाल-१० लम्जुङ १६ ११९५ खिममाया पाइजा मालिका– ७ म्याग्दी १७ ११९६ निर्मला सुवेदी विहादी– ३ पर्वत १८ ११०३ वुद्धिलाल आले सुन्दरबजार– ५ लम्जुङ १९ ११०८ सुचनाशर्मा पौडेल आधिखोला– २ स्याङजा २० १३२९ सरितामिश्र पौडेल मध्यनेपाल – १ लमजुङ्ग २१ १५६८ संगिता कुमाल गोरखा – ९ गोरखा २२ १३४० जसोदा हरिजन वागलुङ – १३ वाग्लुङ २३ १२६० आशा पोखरेल गोरखा– ९ गोरखा २४ १३८६ दिपक वि.क देवघाट– २ तनहु २५ १६३५ विकास कुमार श्रेष्ठ विनयत्रिवेणी – १ नवलपुर २६ १२०८ अस्मिता पौडेल कुश्मा – ११ पर्वत २७ ११०७ सान्ता रोका मगर माछापुच्छ्रे– ६ कास्की २८ १४०९ अवय आलेमगर गण्डकी– २ गोरखा २९ १२२६ प्रतिक्षा कटुवाल क्षेत्री रघुगंगा– २ म्याग्दी ३० १५५८ नारायणी पोखरेल मध्यविन्दु– १५ नवलपुर ३१ १५५२ सुनीता वयलकोटी भिमाद– ७ तनहु ३२ १११३ प्रतिक्षा श्रेष्ठ पोखरा – ३२ कास्की ३३ १५९३ वलराम अधिकारी माछापुच्छ्रे-४ कास्की ३४ १२३१ कृष्णप्रसाद सुवेदी वेनी- ९ म्याग्दी ३५ १०८७ रामचन्द्र पौडेल शुक्लागण्डकी– १ तनहु ३६ १२८६ ममता वि.क. काठेखोला– २ वाग्लुङ बैकल्पिक उम्मेदवार क्र.स. दर्ता नं. नाम ठेगाना १ १६३३ मुना घिमिरे पालुङ्टार-१० गोरखा २ १५०६ टिक प्रशादगुरुङ विरुवा – ७ स्याङजा ३ १३२७ अन्जु भण्डारी देवचुली – १५ नवलपुर ४ १५८९ कमला कुमारी खोजवार कावासोती- १२ नवलपुर ५ १०३२ सजनि पौडेल फेदिखोला – ४ स्याङजा ६ १५३४ सुजनश्रेष्ठ गण्डकी – ८ गोरखा ७ १५४० उषा गुरुङ्ग आवुखैरेनी- ६ तनहु ८ १५५९ सिमरन खनाल वुलिङ्टार- ३ नवलपुर ९ १२८९ कल्पना राई पोखरा – १५ कास्की १० १०६९ विन्दु सापकोटा मगला- २ म्याग्दी ११ १०६२ सुनिता प्रजा गण्डकी- २ गोरखा १२ १०८५ प्रविता अधिकारी पोखरा – १६ कास्की १३ १२९३ रोमा माझी चापाकोट – ८ स्याङजा १४ १२१४ स्वस्तिका चिलुवाल राइनस -६ लम्जुङ १५ १२२२ भोज कुमारी आले गण्डकी- ५ गोरखा १६ १०६६ जैसरा थापा जैमनी-८ वाग्लुङ १७ १४०४ पुष्पाथापा मगर गण्डकी -७ गोरखा १८ १०५९ अनिल भुजेल पोखरा -२८ कास्की

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापनाका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।१०।२4) कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादित कृषि वस्तुहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गरी गुणस्तर कायम राख्न, कृषिवस्तुको बिक्री वितरणमा बिचौलियाको उपस्थिति कम गर्न र उचित मूल्यका लागि कृषि बजार निर्माण कार्यलार्इ प्राथमिकतामा राखी गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा १ तह १ हाटबजार र सबै स्थानीय तहको वार्डहरूमा १ वार्ड १ कृषि उपज संकलन केन्द्र अधिकतम ८५ (पचासी) प्रतिशत अनुदानमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले देहायका शर्तहरूको अधिनमा रहि कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहने र्इच्छुक कृषक समूह, कृषि सहकारी, गैर÷सरकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय तहबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को अनुसूची ४ बमोजिमका कागजातहरू संलग्न राखी प्रस्ताव पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना संग सम्बन्धित अनुसूची यस मन्त्रालयको website: https://molmac.p4.gov.np/ बाट Download गर्न सकिनेछ । शर्तहरूः एक आवेदकले एक भन्दा बढी स्थानको लागि एकै खाले प्रस्ताव पेश गर्न पार्इने छैन । कृषि बजार केन्द्र निर्माणको लागि आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल र प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधारहरू स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ बमोजिम हुनेछ । अनुदान अनुसार संचालन हुने कार्यको निर्माण अवधि सो को क्षमता र प्रकृति अनुसार बढीमा २ (दुर्इ) वर्षको हुनेछ । आवेदकको स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा प्रचलित नियम बमोजिम सामान्यतया २० बर्ष लिजमा लिएको र कृषि बजार प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने लिखित कागज हुनु पर्नेछ। कार्यक्रम संचालन हुने स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन तथा शुलभ पहुँच भएको हुनु पर्नेछ । आवेदकले आफ्नो तर्फबाट कम्तिमा १५ (पन्ध्र) प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेछ र यसका लागि आवेदकले व्यहोर्ने लगानी सम्बन्धमा सम्बन्धित बैङ्कबाट यस सूचनाको मिति पछि जारी भएको Letter of Intent पेश गर्नुपर्नेछ । सो १५ प्रतिशत लगानीको हिस्सामा आवेदकको जग्गा र अन्य चालु खर्च समाबेश हुने छैन । निर्माण गरिने संरचना बहुतले संरचना भएमा माटो जाँचको आधारमा Foundation design गरी पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्तावको मूल्याकंन गर्दा नेपाल सरकारको अनुदान रकम कम माग गरी आवेदकले आफ्नो तर्फबाट १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्ने आशय पेश भएको वा स्थानीय तहको लागत सहभागीता देखिने प्रस्तावलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ । स्थानीय तह बाहेक अन्य आवेदकको हकमा, कृषि बजार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति र सिफारिस पत्र आवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ। अन्य शर्त तथा व्यहोराहरू यस मन्त्रालयबाट तयार गरिएका उपरोक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यविधि बमोजिम हुनेछन् । यस कार्यविधिमा स्पष्ट नभएका कुराहरू प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछन् । थप जानकारीका लागि  सम्पर्क: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश  र मातहतका निकायहरु Email- molmacprovince4@gmail.com Website – molmac.p4.gov.np,  फोन नं ०६१-४६७७०८, ०६१-४६३०८०

म्याद थप सम्बन्धि सूचना (साझेदारीमा कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्र कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम )

    आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७५/१०/२4) यस मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आ.व. २०७५।७६ मा सञ्चालन गरिने साझेदारीमा कोल्ड स्टोर/ चिस्यान केन्द्र/ कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रमको लागि रितपूर्वक आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि मिति २०७५/९/६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार पर्याप्त आवेदन पेश नभएकाले उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र्इच्छुक कृषक उद्यमी, फार्म, कम्पनी, समुह तथा सहकारीले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र रितपूर्वकको निवेदन पेश गर्न यो सूचना पूनः प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकरी गराईन्छ । थप जानकारीका लागि  सम्पर्क: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश  र मातहतका निकायहरु Email- molmacprovince4@gmail.com Website – molmac.p4.gov.np,  फोन नं ०६१-४६७७०८, ०६१-४६३०८०